"Obaj akcjonariusze sprzedający akcje, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruku do kontynuacji wzrostu, zachowają istotne pakiety akcji po transakcji. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW, zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Ostateczny termin transakcji jest uzależniony od warunków rynkowych" - powiedział członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-Bruku Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.Aktualnie Ginger Capital kontroluje 55,01% kapitału zakładowego Mo-Bruku, a Value FIZ 43,25%.Mo-Bruk złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na początku sierpnia br. Akcjonariusze spółki podpisali umowy mandatowe z Biurem Maklerskim mBanku oraz Ipopema Securities w związku z transakcją.Mo-Bruk podkreśla, że konsekwentnie zwiększa portfel zamówień, zachowując dyscyplinę kosztową. Systematycznie pracuje także nad wzrostem efektywności procesu przetwarzania odpadów, m.in. w ramach działań B+R prowadzonych we własnym laboratorium. Opracowując bardziej nowoczesne procesy przetwarzania odpadów, poprawia zarówno wskaźniki finansowe, jak i przyczynia się do polepszenia jakości środowiska, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, wskazała spółka."Jesteśmy optymistycznie nastawieni do ostatnich miesięcy bieżącego roku, jak i kolejnych kwartałów, obserwując korzystne otoczenie rynkowe, w tym legislacyjne. Oczekujemy, że liczba przetargów dotyczących zagospodarowania odpadów będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć" - dodał członek zarządu Ginger Capital, wiceprezes Mo-Bruku Wiktor Mokrzycki.Mo-Bruk w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41%, 102,3% oraz 122,2%, podsumowano.Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.(ISBnews)