"Jesteśmy w dobrej sytuacji. Już przekroczyliśmy wynik 2019 r., bo sprzedaliśmy więcej niż 100 mieszkań w październiku, więc nawet już jesteśmy w nadwyżce. W związku z tym obecny plan spółki to by znacznie przekroczyć wynik sprzedażowy 2019 r." - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej.

W okresie I-III kw. deweloper sprzedał 661 lokali wobec 761 w całym 2019 r.

"Po dobrej sprzedaży w październiku oferta spadła poniżej 800 mieszkań, więc do końca roku dorzucimy do oferty" - dodał Gutowski. Oferta na koniec września liczyła 841 szt.

Zarząd zapowiedział, że w tym roku spółka wprowadzi do oferty i rozpocznie budowę jeszcze ok. 140 mieszkań - w projektach Nowe Warzymice w Szczecinie i Viva Jagodno na rynku wrocławskim.

Prezes Boaz Haim przypomniał, że po bardzo dobrych wynikach odnotowanych w I kwartale 2020 r., spółka zaobserwowała w kwietniu istotny spadek nowo zawieranych umów sprzedaży w porównaniu z poprzednimi miesiącami bieżącego roku oraz w porównaniu z kwietniem 2019 r., na skutek epidemii COVID-19. Jednak w maju i czerwcu 2020 sprzedaż spółki znacznie wzrosła, co przełożyło się na faktyczną sprzedaż w I-III kwartale 2020 roku (661 sztuk) wyższą niż w I-III kwartale 2019 roku (505 sztuk). W tym okresie, aby być dostępnym dla klientów spółka wdrożyła alternatywne procedury marketingowe, w których siły sprzedażowe dostępne były za pośrednictwem kanałów online.

Ponadto zarząd zadeklarował, że nie przewiduje opóźnień w dostarczaniu lokali do klientów w projektach już zakończonych oraz planowanych do zakończenia w tym roku.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)