Zysk operacyjny wyniósł 0,15 mln zł wobec 1,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,56 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 34,43 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,78 mln zł w porównaniu z 102,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 6,77 mln zł wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)