Zysk operacyjny wyniósł 19,76 mln zł wobec 19,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 33,48 mln zł wobec 31,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,13 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 220,5 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 47,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 706,07 mln zł w porównaniu z 643,76 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 99,66 mln zł wobec 97,63 mln zł rok wcześniej.

"Po 3 kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 706,1 mln zł i są wyższe r/r o 62,3 mln zł, głównie w związku z dynamicznym wzrostem w segmencie Energii Elektrycznej (+ 56,3 mln zł, +20% r/r) oraz Gazu (+23,8 mln zł, +14% r/r), przy niższym r/r poziomie sprzedaży w segmencie Woda i Ciepło (-17,8 mln zł, -9% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Po 3 kwartałach 2020 r. wysoka dynamika sprzedaży krajowej (+22% r/r) stanowiąca 58,3% udziału w przychodach ogółem, zwłaszcza notowana w segmencie Energii Elektrycznej oraz Gaz, przy przejściowym wyhamowaniu sprzedaży zagranicznej do krajów pozostających pod silnym wpływem pandemii, podano także.

"Od początku roku koncentrowaliśmy się na zapewnieniu ciągłości realizacji zleceń oraz bezpieczeństwie pracowników i kontrahentów. Włożyliśmy sporo wysiłku, aby w oczach naszych partnerów biznesowych pozostać niezmiennie wiarygodnym partnerem - nawet w tak trudnym i wymagającym otoczeniu" - powiedział prezes Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Zmiany w sprzedaży poszczególnych segmentów w okresie narastającym po trzech kwartałach br. ukształtowały się następująco:

* segment Energia Elektryczna - wzrost o 20% r/r:

- wysoka sprzedaż liczników energii elektrycznej w kraju w wyniku realizacji kontraktu "Rynek Mocy";

- wyższe obroty w linii ICT (wzrost o 22% r/r), przejściowo niższa sprzedaż w linii aparatury łączeniowej w związku z koronawirusem (8% poniżej ubiegłorocznego poziomu) oraz niższe obroty w linii systemów sterowania i nadzoru z uwagi na zmniejszenie zamówień w zakresie aplikacji i napędów, w związku z zahamowaniem inwestycji w całej branży przemysłowej oraz oszczędnościami i wstrzymywaniem ważniejszych decyzji inwestycyjno-modernizacyjnych przez kluczowe OSD wynikającymi z pandemii;

* segment Gaz - wzrost o 14% r/r:

- zdecydowanie wyższa sprzedaż krajowa (wzrost o 44% r/r) - głównie dzięki sprzedaży gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym do Polskiej Spółki Gazownictwa w efekcie realizacji wygranego przetargu na lata 2020-2022, ale także "debiutującym" w maju br. nowoczesnym gazomierzom iSMART przeznaczonym dla inteligentnych sieci gazowniczych;

- wzrost eksportu o 6% r/r - pomimo przejściowych istotnych ograniczeń zamówień od głównych kontrahentów (Wielka Brytania, Niderlandy) grupa nadal realizuje duże dostawy do Belgii (w ramach kontraktów długoterminowych), a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki;

* segment Woda i Ciepło (W&H) - spadek o 9% r/r:

- niższe obroty w kraju (o 6% r/r) związane z panującą sytuacją pandemiczną, która znacznie ograniczyła wymianę wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych;

- obniżenie eksportu (o 13% r/r) wynikające z czasowego zawieszenia lub ograniczenia działalności części klientów na głównych rynkach eksportowych segmentu (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy). Spadki obrotów na dotychczasowych głównych rynkach częściowo zrekompensowała zwiększona sprzedaż do nowych lub mniej ważących w dotychczasowej sprzedaży segmentu W&H krajów takich, jak Austria, Słowacja czy Turcja, wymieniono w materiale.

Apator podkreśla, że na bieżąco monitoruje obszary, mogące stanowić potencjalne ryzyko dla przyszłej kondycji finansowej grupy.

"Naszym priorytetem jest utrzymanie stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej. […] Mamy bezpieczny poziom płynności, systematycznie regulujemy nasze zobowiązania oraz wypłaciliśmy dywidendę. Wskaźnik zadłużenia dług netto/LTM EBITDA utrzymujemy na bardzo bezpiecznym i niskim poziomie 0,9x" - wskazała dyrektor finansowa Grupy Apator Małgorzata Mazurek.

Jednym z priorytetów strategicznych grupy jest dalsza robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz rozwój oferty, zwłaszcza rozwiązań hardware i software dla inteligentnych sieci energetycznych, wodnych i gazowych. W ciągu 3 kwartałów 2020 roku grupa przeznaczyła 41,8 mln zł na wydatki inwestycyjne, w tym ok. 15 mln zł na działalność R&D oraz nowe produkty, podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 49,5 mln zł wobec 50,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)