Zysk operacyjny wyniósł 2,69 mln zł wobec 3,34 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,83 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 16,75 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,81 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 57,01 mln zł w porównaniu z 53,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 9,37 mln zł wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)