"Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest wpisana w strategię CSR i zrównoważonego rozwoju realizowaną przez Bank BNP Paribas. Podejmujemy działania na kilku płaszczyznach - ograniczamy własny wpływ na środowisko naturalne, edukujemy pracowników i przede wszystkim - dopasowujemy naszą ofertę produktów i usług do wyzwań współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu. Najważniejsze obszary transformacji energetycznej, które finansujemy, to efektywność energetyczna w obszarze budynków i w przemyśle oraz OZE. To inwestycje o bardzo różnym charakterze i skali - od przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, przez biogazownie rolnicze, termomodernizację budynków, zwiększanie efektywności energetycznej w przemyśle, aż po warte kilkaset milionów złotych projekty OZE w obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (CIB)" - powiedział chief sustainability officer, dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas Jarosław Rot, cytowany w komunikacie.

Bank przypomniał, że jedną z jego pierwszych większych inicjatyw w tym zakresie była umowa Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na Program Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce zawarta w 2011 roku. Prawdziwe przyspieszenie w tym obszarze nastąpiło jednak w latach 2018-2019. Wtedy bank znacząco rozbudował własny know-how, m.in. zatrudniając inżynierów, którzy wspierają klientów banku w transformacji energetycznej, przypomniano.

W tym samym czasie szczególny nacisk w rozwoju oferty położono również na fotowoltaikę dla klientów indywidualnych. Zwiększenie finansowania w tym zakresie to efekt m.in. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w ramach unijnego programu LIFE i inicjatywy PF4EE - wspólnego instrumentu finansowego EBI i Komisji Europejskiej, mającego na celu wsparcie kredytowania projektów na rzecz efektywności energetycznej przez instytucje finansowe. Innym bardzo ważnym porozumieniem pomiędzy EBI a bankiem są umowy dotyczące uczestnictwa w inicjatywach ELENA w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki nim Bank BNP Paribas pozyskał środki na stworzenie programu finansowania efektywności energetycznej, skierowanego do wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Jego beneficjenci otrzymują kompleksowe wsparcie techniczne oraz doradztwo niezbędne do przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej oraz preferencyjne warunki finansowania, podano w materiale.

"Potencjał rozwoju wciąż jest ogromny. W różnych segmentach rynku widzimy wzrastające zainteresowanie inwestycjami w OZE i podnoszeniem efektywności energetycznej. Sprzyjają temu programy wsparcia, takie jak Mój Prąd, Fundusz Termomodernizacji i Remontów czy Gwarancje Biznes Max oferowane we współpracy z BGK. Pozytywne trendy są częściowo wzmacnianie zmianami w prawie. Przykładowo, w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na wyższe dofinansowanie do projektów związanych z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jeżeli wraz z realizacją tego przedsięwzięcia zdecydują się na zainstalowanie mikro instalacji OZE. Aktywnie wspieramy również klientów indywidualnych - nasz bank sfinansował blisko 20 tys. mikroinstalacji na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. W zakresie inwestowania w fotowoltaikę obserwujemy także duże zainteresowanie wśród firm. Instalacje na dachach budynków wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa umożliwiają firmom istotnie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej i co się z tym łączy poprawić rentowność prowadzonego biznesu" - podsumował dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas Adam Hirny.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)