"Najważniejsze dla nas to przywrócenie tego terenu do użytku publicznego przy zachowaniu historycznego charakteru miejsca, jednocześnie zapewniając liczne tereny zielone. Chcemy, aby to miejsce stało się ważnym centrum rekreacyjnym dla mieszkańców, a także przyciągało turystów - musi zatem uwzględniać pełną ofertę usługową, rozrywkową, rekreacyjną, gastronomiczną, hotelową i mieszkaniową. Wybudowana przez Robyg kładka nad Wartą przyczyni się do połączenia dwóch części Wartostrady - od ul. Św. Wincentego z ul. Szelągowską w sąsiedztwie Cytadeli. W naszej firmie dużą wagę przykładamy do ochrona zasobów naturalnych, która jest dla nas bardzo ważna, czego wyraz dajemy m.in. przez ekologiczne rozwiązania stosowane na naszych osiedlach. Dzięki temu chronimy środowisko naturalne - a jednocześnie przywracamy miastu i mieszkańcom tereny, które wcześniej były zapomniane. Nie działamy w oderwaniu od otoczenia i bez wpływu na nie. Mamy świadomość, jak ważną przestrzenią dla Poznaniaków jest Ostrów Tumski i dlatego przy projektowaniu tego terenu chcielibyśmy zachować jak najwięcej istniejącej zieleni i nasadzić nową - czym podkreślimy wyjątkowy charakter tego miejsca" - powiedział wiceprezes Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Inwestycje obejmą m.in.:

- budowę pełnej infrastruktury drogowej w ramach ul. Św. Wincentego

- kładkę dla pieszych i ścieżkę rowerową, które przywrócą mieszkańcom możliwość rekreacyjnego korzystania z terenów Ostrowa Tumskiego oraz połączenie z Cytadelą

- budowę dwóch mostów wraz z kładkami dla pieszych i rowerzystów: nad Cybiną i nad Kanałem Ulgi, wymieniono.

"Inwestujemy w każdym mieście, gdy projektujemy kompleksowe części miast i dzielnic. Takie osiedla zrealizowaliśmy w Warszawie i w Gdańsku - przekazaliśmy na rzecz tych miast przedszkola, parki i boiska. Jak dotąd wybudowaliśmy wiele dróg, ciągów komunikacyjnych dla pieszych, ścieżek rowerowych, inwestujemy w parki, place zabaw czy przedszkola. W Warszawie rozpoczynamy budowę mostu na Wilanowie. Angażujemy się w ramach społecznej odpowiedzialności w dotowanie kultury, sztuki, sportu - w przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców. W okresie koronawirusa przekazaliśmy ponad 100 tys. zł placówkom medycznym, pomagaliśmy seniorom i powstańcom warszawskim. W Poznaniu też będziemy tak aktywni. My jesteśmy bardzo lojalni - wiążemy się z każdym miastem na długo, wrastamy w jego tkankę - budujemy i dojrzewamy wraz z mieszkańcami" - dodał Ceglarz.

"Naszym założeniem jest, aby planowana przez nas inwestycja wpisywała się w nurt otwarcia Poznania na Wartę. Dlatego też projekt nie tylko uwzględnia budowę mieszkań, ale w równym stopniu koncentruje się na ofercie usługowej, handlowej, gastronomicznej czy hotelowej. [...] Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zainwestowanie w Poznaniu ponad 20 mln zł właśnie w infrastrukturę - w tym m.in. w budowę dwóch mostów: nad Cybiną i nad kanałem Ulgi oraz kładki pieszo-rowerowej w kierunku Cytadeli. Wierzymy, że te inwestycje będą wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców naszego osiedla, ale przez wszystkich Poznaniaków" - zakończył wiceprezes.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

(ISBnews)