"W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia gospodarczego i sytuacji emitenta, w tym w szczególności pozostającego w toku postępowania w sprawie zatwierdzenia nowego Planu Naprawy grupy kapitałowej Idea Bank S.A., emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii P w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez emitenta celów ekonomicznych emisji" - czytamy w komunikacie.

Ponadto - w opinii emitenta - przeprowadzenie oferty publicznej w obecnych okolicznościach nie zapewnia realizacji najlepszego interesu dotychczasowych akcjonariuszy emitenta i potencjalnych nowych inwestorów, stąd decyzja emitenta o odstąpieniu od wykonania uchwały pozostaje uzasadniona, podano także.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)