Oferta publiczna miała obejmować do 30% (1 053 866 akcji szt.) akcji Mo-Bruku z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% (351 288 szt.).

"Ostateczna liczba akcji oferowanych oferowana w ramach oferty inwestorom indywidualnym wynosi 210 773 akcji oferowanych; ostateczna liczba akcji oferowanych oferowana w ramach oferty inwestorom instytucjonalnym wynosi 1 194 381 akcji oferowanych" - czytamy w komunikacie.

Przydział akcji nastąpi 27 listopada, a rozliczenie transakcji 1 grudnia. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze odpowiedzialnego inwestowania typu ESG, podkreśliła spółka.

Informacja o redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych zostanie podana 27 listopada.

"Dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruku do kontynuacji wzrostu akcjonariusze sprzedający zachowują istotne pakiety akcji po transakcji. Oczekujemy poprawy płynności akcji na GPW dzięki włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Zainteresowanie inwestorów ofertą było bardzo duże, co potwierdza, że realizowana przez zarząd strategia rozwoju spółki znajduje uznanie w oczach rynku kapitałowego" - skomentował członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-Bruku Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Spodziewana wartość free-float po transakcji wyniesie 41,74% akcji. Ginger Capital kontrolować będzie pakiet 35,01% akcji, a Value FIZ 23,25%.

Główni akcjonariusze Mo-Bruk, Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzali sprzedać w ramach oferty publicznej do 1 053 866 akcji spółki, stanowiących 30% kapitału zakładowego oraz 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ginger Capital zamierzał sprzedać do 526 933 akcji serii B, a Value FIZ do 526 933 akcji serii C. Jeśli Ginger Capital zaoferowałby mniej niż 526 933 akcje, to Value FIZ zaoferuje nie więcej niż 1 053 866 akcji, przy czym łącznie Ginger Capital oraz Value FIZ mieli zaoferować nie więcej niż 1 053 866 akcji. Oferujący nie wykluczali zwiększenia puli oferowanych akcji o łącznie do 351 288 akcji, stanowiących 10% kapitału zakładowego. Przed ofertą publiczną Ginger Capital kontrolowali 55,01% kapitału zakładowego spółki, zaś Value FIZ - 43,25%.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi księgę popytu byli mBank i Ipopema Securities, a doradcą prawnym Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)