"Trzeci kwartał 2020 r. przyniósł Echo Investment ponad 36 mln zł zysku netto, co jest rezultatem przekazania klientom 301 mieszkań, wzrostu wartości biurowców w budowie, a także platformy mieszkań na wynajem Resi4Rent. Deweloper zwiększa koncentrację biznesu na sektorze mieszkań - zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem - który stanowi dziś około jednej czwartej wartości aktywów spółki. Echo Investment zamierza zrealizować większość swoich projektów w ramach przedsięwzięć wielofunkcyjnych, tzw. 'destinations'" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 73,76 mln zł wobec 88,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,95 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 250,82 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 87,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 117 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 746,3 mln zł w porównaniu z 381,62 mln zł rok wcześniej.

"Trzeci i czwarty kwartał to tradycyjnie najbardziej intensywny czas dla działu mieszkaniowego. Od początku roku do końca września Echo Investment ukończyło budowę sześciu projektów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Deweloper sprzedał 1 103 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku, co sprawia, że roczny cel sprzedaży ok. 1650 mieszkań jest w zasięgu ręki" - czytamy dalej.

Echo Investment nieprzerwanie pracuje nad rozwojem biznesu mieszkaniowego, by dodatkowo wzmocnić swoją pozycję rynkową, poprawić rentowność i odporność na zmienne warunki rynkowe. Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, w której firma działa, trendy społeczne i zmieniające się preferencje konsumenckie, deweloper zwiększa koncentrację na sektorze mieszkaniowym, podkreślono w materiale.

"Mieszkania na sprzedaż oraz mieszkania na wynajem stanowią dziś około jednej czwartej wartości naszych aktywów. Naszą ambicją jest zwiększać ich udział, co wynika z dużych perspektyw dla tego sektora w Polsce oraz potrzeby niższego zewnętrznego finansowania tego biznesu. Dodatkowym wynikiem tej strategii będzie także niższy poziom zadłużenia całej grupy" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd, cytowany w komunikacie.

Spółka zamierza realizować większość inwestycji w ramach dużych, wielofunkcyjnych przedsięwzięć, które obecnie stanowią około połowy projektów w budowie i przygotowaniu, ale w nadchodzących latach ich udział będzie wzrastał. Ten kierunek strategiczny jest zgodny z wypracowanym w 2016 r. modelem biznesowym, który jest lżejszy (asset light) i bardziej efektywny kosztowo, co wpływa korzystnie na rentowność firmy, zaznaczyło Echo.

"Warto podkreślić, że zamierzamy zachować dywersyfikację działalności. Będziemy utrzymywać dotychczasową silną pozycję w sektorze biurowym, pozostaniemy również aktywni w sektorze handlowym, który jest najważniejszym elementem animującym i uatrakcyjniającym nasze miejskie projekty 'destination'. Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje w różnych sektorach rynku nieruchomości to nasza główna przewaga konkurencyjna" - skomentował prezes Nicklas Lindberg.

Deweloper ocenia, że jest "doskonale" przygotowany do wprowadzenia takiej strategii. W ostatnich latach skupił się na zakupach dużych działek, na których mogą powstać kompleksowe, doskonale zaprojektowane i atrakcyjne fragmenty miasta. Zabezpieczył m.in. cztery tereny od grupy Tesco w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, czy teren przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Ponadto w ostatnich kwartałach deweloper poświęcił dużo energii na przygotowanie swoich projektów wielofunkcyjnych oraz na kwestiach administracyjnych. Od początku roku Echo Investment złożyło wnioski o pozwolenia środowiskowe lub warunki zabudowy dla działek, na których powstać może ponad 350 tys. m2 powierzchni mieszkań lub wynajmu. Dla ok. 400 tys. m2 powierzchni spółka uzyskała pozwolenia na budowę, warunki zabudowy lub plan miejscowy.

"Deweloper ma w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 100 tys. m2 Zdecydowana większość z nich jest już wynajęta lub w zaawansowanych rozmowach o wynajmie. Ważnym wydarzeniem w sektorze biurowym w trzecim kwartale był start budowy biurowców w łódzkiej Fuzji, które otrzymały kredyt na budowę z Banku Pekao, a także pozyskanie finansowania na budowę wrocławskiego projektu MidPoint71 od PKO Banku Polskiego" - czytamy dalej w komunikacie.

Echo Investment podało w raporcie, że powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) znajdujących się w budowie wynosi 152,3 tys. m.2 (łącznie 2 963 mieszkania), zaś PUM projektów mieszkaniowych w przygotowaniu to 127,8 tys. m2 (2 288 mieszkań).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 65,3 mln zł wobec 39,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)