Zysk operacyjny wyniósł 21,65 mln zł wobec 12,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 330,42 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 230,55 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 26,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 765,39 mln zł w porównaniu z 635,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 13,82 mln zł wobec 6,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)