"Dostrzegamy szansę w tym, że zaczniemy generować energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Chcemy inwestować czy to w energetykę wiatrową, czy słoneczną" - powiedział Lisiecki podczas telekonferencji.

Dodał, że takie decyzje wydają się nieuniknione z uwagi na wysokie ceny energii. Boryszew dostrzega także oczekiwanie ze strony partnerów biznesowych, aby grupa stała się bardziej "zielona".

"W zakresie energii priorytetem będzie budowa naszych wewnętrznych źródeł do produkcji zielonej energii na terenie naszych zakładów. Mamy cztery takie projekty, głównie w obszarze automotive oraz w jednej z naszych największych fabryk w Czechowicach-Dziedzicach, budowy własnych źródeł w oparciu o fotowoltaikę" - powiedział członek zarządu Mikołaj Budzanowski.

Boryszew podał wcześniej, że jego spółka celowa SPV Impexmetal zawarła z RKK Investments przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce EW Rywałd, realizującej projekt farmy wiatrowej, za kwotę 38 mln zł.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Po lsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)