"Osiągnęliśmy już dużą skalę działalności, za ostatnie 12 miesięcy (liczone od końca września) nasze przychody wyniosły 369 mln zł. Jednocześnie utrzymujemy wysokie, kilkudziesięcioprocentowe dynamiki wzrostu. W listopadzie osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedaży w historii platformy, przychody wzrosły o przeszło 60% r/r. Pozwala to nam z dużym optymizmem patrzeć na wyniki za IV kwartał" - powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej i planuje dołączenie kolejnych rynków. W przyszłym roku spółka chce być obecna w Rosji i w Kazachstanie, a w kolejny roku - w Słowenii, Chorwacji i w Grecji. W 2023 roku planowane jest rozszerzenie także o kolejne kraje: Litwa, Łotwa i Estonia, a w 2024 r. o Serbię, Bośnię i Hercegowinę, a także o Mołdawię.

Spółka w połowie września złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

"Obecnie finalizujemy to postępowanie. Liczymy, że uda nam się zadebiutować jeszcze w obecnym roku" - dodał Bajołek.

Debiut Answear.com związany będzie z emisją nowych akcji oraz sprzedażą do 50% pakietu akcji przez fundusz MCI Capital (MCI. TechVentures 1.0). Większościowy akcjonariusz - Fundusz Forum X, powiązany z prezesem Krzysztofem Bajołkiem oraz członkiem rady nadzorczej Arkadiuszem Bajołkiem, nie będzie uczestniczył w transakcji. Akcjonariusze zobowiążą się nie sprzedawać akcji spółki przez okres 12 miesięcy od transakcji, podano także.

"Wejście na giełdę to dla nas naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem biznesu, dużą skalą działania, a także apetytem na więcej. Dzięki ofercie publicznej pozyskamy środki na realizację naszych strategicznych celów. Mam tu na myśli przede wszystkim powiększenie oferty produktowej, rozwój działalności na nowych rynkach, a także zwiększenie świadomości marki Answear.com wśród potencjalnych klientów. To główne filary rozwoju, które bezpośrednio będą wpływać na budowę wartości spółki dla naszych akcjonariuszy" - powiedział Bajołek.

Globalnymi koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski.

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.

(ISBnews)