W ramach IPO zaoferowanych jest od 1 000 000 do 1 841000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi do 2 523 500 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących do 16,44% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie istniejące akcje spółki, w tym należące do Forum X FIZ oraz MCI.PrivateVentures FIZ, oraz nowo emitowane akcje serii D mają w intencji spółki zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 36,5 zł. Oznacza to, że łączna wartość oferty może wynieść nawet 159 mln zł i implikuje potencjalną wycenę całej spółki na poziomie około 645 mln zł, podano w komunikacie.

Publikacja ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych zaplanowa jest na 18 grudnia, a przydział akcji oferowanych do 23 grudnia.

Globalnymi koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski.

"Dziś startuje nasza oferta publiczna, której zakończenie planujemy do 23 grudnia, kiedy ma nastąpić przydział akcji. Debiut na GPW zakładamy w pierwszych dniach stycznia 2021. Wierzymy, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój Answear.com. Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać ok. 65 mln zł wpływów netto. Lwią część kwoty zamierzamy przeznaczyć na powiększenie oferty produktowej oraz wydatki marketingowe. W planach mamy też wydatki na rozwój działalności na nowych rynkach, rozwój marki własnej oraz inwestycje w infrastrukturę magazynową oraz IT" - powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

Spółka na powiększenie oferty produktowej zamierza przeznaczyć 25 mln zł. Według Answear.com szeroka oferta produktowa bezpośrednio wpływa na wzrost przychodów spółki, w tym w szczególności marek premium, które charakteryzują się wysoką ceną jednostkową i tym samym zwiększają średnią wartość koszyka i rentowność transakcji. Powinno to także doprowadzić do zwiększenia współczynnika konwersji, wzrostu częstotliwości zakupów i pozyskania nowych klientów.

Na wydatki marketingowe spółka planuje wydać 20 mln zł. "Wydatki marketingowe na rynkach, na których działa emitent mają na celu zwiększenie świadomości marki i pozyskanie nowych klientów. Wzrost nakładów nakładów marketingowych na założonym poziomie powinien przyczynić się do wzrostu przychodów na dotychczasowych rynkach o minimum kilkanaście procent r/r. " - czytamy w prospekcie.

Na rozwój działalności na nowych rynkach spółka chce przeznaczyć 10 mln zł. "Answear w najbliższych latach planuje kontynuować ekspansję zagraniczną. Plany rozwoju obejmują wejście platformy do: Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, Słowenii, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wymienione rynki będą mogły być obsługiwane na analogicznych zasadach jak pozostałe, czyli z magazynu centralnego pod Krakowem" - podano także.

Na rozwój marki własnej i inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej oraz IT spółka chce przeznaczyć po 5 mln zł.

"Marka Answear Lab jest ważnym elementem strategii rozwoju emitenta, jej rozwój powinien wpływać nie tylko na wzrost przychodów, ale również na poprawę marży procentowej, co powinno skutkować wzrostem rentowności. Docelowo emitent zakłada, że udział marki własnej w całości przychodów powinien wzrosnąć do około 15%" - czytamy także.

Kwotę 5 mln zł Answear.com planuje przeznaczyć na rozwój platformy sprzedażowej m.in. przepięcie na nowy system e-commerce ostatnich dwóch krajów działalności emitenta: Ukrainy i Polski, wdrożenie nowej wyszukiwarki słownej, głosowej i graficznej. W planach jest także aktualizacja dotychczasowych funkcjonalności i rozwój nowych, np. "buy the look", a także dodatkowo rozwój aplikacji mobilnych.

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.

(ISBnews)