We wtorek bank otrzymał pismo od od spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w którym jego akcjonariusz LC Corp zawiadomił bank, że nie będzie uczestniczył w objęciu akcji serii O planowanym na grudzień 2020 r.

"W związku z powyższym (...) zgodnie z uchwałą nr 3 walnego zgromadzenia emitenta z dnia 20 października 2020 r. oraz w wyniku rozmów i stanowiska akcjonariusza, skierował wyłącznie do Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej (...) 12 500 000 akcji imiennych serii O, po cenie emisyjnej 2 zł za jedną akcję oferowaną, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Oferta może zostać przyjęta przez GH w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. i przestaje wiązać z upływem powyższego terminu, podano także.

W październiku akcjonariusze Idea Banku zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te miały zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz spółce LC Corp B.V.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)