"Na instalację składa się blisko 4 tys. paneli obsługiwanych przez 10 inwerterów. Roczna produkcja farmy szacowana jest na ok. 1,3 GWh" - czytamy w komunikacie.

Młyny Szczepanki posiadały już wcześniej własną turbinę wiatrową o mocy zainstalowanej 1,5 MW. Energa Obrót musiała w związku z tym wdrożyć opracowane specjalnie dla tego konkretnego klienta rozwiązanie hybrydowe.

"Wypracowana została koncepcja zmiany lokalnej infrastruktury w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie mocy z obu źródeł odnawialnych do stacji transformatorowej, z której zasilony jest zakład. Wcześniej przeprowadzono też analizę profilów mocy tych elektrowni, dzięki czemu uzyskano tzw. płaską charakterystykę mocową produkcji z OZE. Oznacza to, że oba źródła uzupełniają się, zapewniając inwestorowi stałą generację energii, co stanowiło dodatkowy argument przemawiający za rozbudową posiadanego już potencjału OZE o fotowoltaikę" - czytamy dalej.

Obecnie instalacja oczekuje na zakończenie ostatnich prac ziemnych i kablowych, a także na dopełnienie formalności niezbędnych dla podłączenia farmy do sieci wewnętrznej inwestora. Według planu pracę powinny rozpocząć się na przełomie 2020 i 2021 roku. Energa Obrót i Młyny Szczepanki przygotowują się już do kolejnych wspólnych inwestycji, podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen

(ISBnews)