"Nabywający zamierza nabyć w wyniku wezwania łącznie do 1 484 848 akcji spółki, stanowiących 19,75% udziału w kapitale zakładowym spółki i 19,75% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. […] Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 3,91 zł" - czytamy w informacji.

Po przeprowadzeniu wezwania nabywający zamierza osiągnąć do 7 516 666 akcji spółki, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu, podano także.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 19 stycznia do 18 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 23 lutego, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 26 lutego 2021 r.

"Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej spółki po nabyciu akcji w wyniku wezwania. Wzywający traktuje spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Wzywający zamierza podjąć działania w celu wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy o ofercie. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto w przypadku braku osiągnięcia w wyniku wezwania progu 100% ogólnej liczby głosów, Wzywający nie wyklucza możliwości dalszego nabywania akcji po rozliczeniu wezwania" - czytamy dalej.

e-Muzyka podaje, że jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2008 r.

(ISBnews)