"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie części modułowej inwestycji składającej się z 48 mieszkań zlokalizowanych w 4 budynkach. Zamawiającym jest Signaturhagen Kongsberg AS z siedzibą w Oslo w Norwegii" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w I kwartale 2021 r., a zakończenie inwestycji przewidziane jest na II kwartał 2022 r., podano także.

Realizacja umowy została uzależniona od jej zatwierdzenia przez radę dyrektorów w ramach struktur zamawiającego, co powinno nastąpić do końca lutego 2021 r. W razie braku akceptacji umowy ulegnie ona automatycznemu rozwiązaniu.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)