"Podpisanie term sheetu z Apogepha Arzneimittel GmbH to ważny element, aby spełnić obligatoryjne warunki do pozyskania środków unijnych w wysokości ok. 43,2 mln zł, niezbędnych do realizacji projektu związanego z rozwojem produktu Onko BCG. Przeprowadzone wewnętrznie analizy wskazują na duży stopień rentowności inwestycji" - powiedział p.o. prezesa Biomed Lublin Piotr Fic, cytowany w komunikacie.

Pożyczka wysokości 4,5 mln euro będzie oprocentowana w wysokości 2,5% w skali roku liczone od wypłaconej transzy pożyczki, zaś od 1 stycznia 2022 r. oprocentowanie wynosić będzie 8% w skali roku. Spłata pożyczki przewidziana jest w 12 ratach w wysokości 375 500 euro płatnych na koniec czerwca i koniec grudnia każdego roku począwszy od 31 grudnia 2024 r. Spłata pożyczki zabezpieczona ma być hipoteką ustanowioną na nieruchomości spółki, podano.

Jak podkreślił Fic, rozwój produktu Onko BCG to jeden z filarów rozwoju Biomed Lublin, a budowa nowego zakładu uwolni potencjał Biomedu.

"Globalnie odnotowuje się ciągły deficyt produktowy leków o profilu onkologicznym, opartym na szczepie BCG. Informacje o okresowej niedostępności leków BCG na raka pęcherza można znaleźć w raportach z całego świata oraz w dokumentach państwowych, w których wiele z tych leków określa się jako leki o zagrożonej dostępności. Podpisana umowa cementuje nasz strategiczny alians z Apogepha Arzneimittel. Przypomnę, że nasz partner, będący liderem w Niemczech w dziedzinie urologii, ma wyłączność sprzedaży Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii, a także odpowiada za rejestrację produktu tych rynkach" - dodał Fic.

Obecna linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, której Biomed jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia, w związku z czym moce wytwórcze spółki tego produktu są ograniczone i wynoszą ok 36 000 opakowań rocznie.

"Realizacja inwestycji związanej z budową nowego zakładu produkcyjnego pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań rocznie, co oznacza niemal siedmiokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Naszą ambicją jest zintensyfikowanie mocy wytwórczych Onko BCG do ok. 300 000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę spółka może prowadzić na posiadanym przez nią terenie, w zależności od potrzeb, dalszą modułową rozbudowę zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań" - powiedział także Fic.

Onko BCG to lek stosowany w leczeniu nieinwazyjnego nowotworu pęcherza moczowego. Używany jest jako alternatywa lub wsparcie chemioterapii. Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u ludzi. Znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej występujących nowotworów na świecie, a liczba nowych przypadków wciąż rośnie.

"W sytuacji globalnych niedoborów wlewek BCG zwiększenie przez spółkę mocy produkcyjnych w Onko BCG będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkty, a dwukrotne zwiększenie poszczególnych serii produkcyjnych sprawi, że tak realizowany proces produkcyjny pozwoli na obniżenie jednostkowego kosztu wytwarzania produktu" - powiedział członek zarządu ds. technologii i produkcji Biomed Lublin Artur Bielawski.

Oprócz inwestycji w Centrum innowacji biotechnologicznych BCG i zakładu produkcyjnego Onko BCG Spółka na chwilę obecną nie planuje żadnych istotnych inwestycji, zaznaczono.

Apogepha to niezależna niemiecka firma specjalizująca się w dziedzinie urologii i na bazie podpisanej umowy złożyła wnioski o rejestrację Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii. Proces rejestracji na tych rynkach już jest w toku. Biomed-Lublin będzie wyłącznym dostawcą produktu Onko BCG na tych rynkach.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)