"Przedmiotem umowy jest budowa nowego mostu dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Umowa obejmuje całość prac, w tym dostawę i montaż zgodnie z dokumentacją przetargową" - czytamy w komunikacie.

Prace mają zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2023 roku, podano również.

Reklama

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)