Dokumentacja rejestracyjna produktu jest obecnie na etapie oceny merytorycznej. Powyższe potwierdza jakość dokumentacji rejestracyjnej produktu emitenta przedłożonej przez Apogepha do rejestracji na wspomnianych wyżej rynkach, podkreślono.

"Wlewki BCG stosowane w leczeniu raka pęcherza moczowego są produktami deficytowymi w skali świata. Pomyślne zakończenie procesu rejestracyjnego produktu na obu wyżej wymienionych rynkach otworzy nowe możliwości ekspansji dla Onko BCG i zamknie znaczną lukę w dostępności produktu na rynku, począwszy od Niemiec i Szwajcarii, a następnie, po udanej rejestracji, w innych krajach Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)