"Umowa przenosząca własność udziałów (umowa rozporządzająca) zostanie zawarta po uzyskaniu przez nabywcę zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze nabycia udziałów (warunek zawieszający). Warunek ten, zgodnie z postanowieniami umowy, powinien zostać spełniony w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Decyzja o sprzedaży udziałów została poprzedzona procesem przeglądu opcji strategicznych rozpoczętym w lipcu 2020 roku. W ocenie zarządu wynegocjowana cena za spółkę odpowiada wartości godziwej i jest najwyższą ofertą uzyskaną w ramach przeprowadzonego rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości, podano także.

W momencie i pod warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej, Budimex rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 755 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rozpozna zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 690 mln zł. Powyższe wartości są szacunkowe oraz zostały wyliczone na podstawie danych bilansowych na 31 grudnia 2020 r. i mogą ulec zmianie po finalnym rozliczeniu efektu transakcji w księgach rachunkowych oraz ostatecznym rozliczeniu kosztów związanych z przeprowadzeniem transakcji, zastrzeżono.

"Równocześnie Budimex i spółka przewidują rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie ustalenia zasad świadczenia przez Budimex usług budowlanych na rzecz spółki w przypadku, w którym doszłoby do zawarcia umowy rozporządzającej" - czytamy także.

Budimex, w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku nabyciem udziałów spółki zależnej Budimex Nieruchomości, 30 grudnia podjął decyzję o udzieleniu wyłączności wybranej grupie inwestorów wspólnie składających ofertę. Wyłączność została udzielona do 15 lutego 2021 r., a później przedłużona do 26 lutego.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)