"Pandemia wzmogła proces erozji cenowej, dlatego widzimy konieczność przyśpieszenia po stronie przychodowej i na tym będziemy się koncentrować. Będziemy nadal optymalizować nasze procesy, planujemy zwiększać inwestycje i dalej automatyzować produkcję. W perspektywie najbliższych lat planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne grupy. W 2020 r. ich wartość wyniosła ok. 80 mln zł, zaś na 2021 r. zaplanowane są wydatki na kwotę ponad 100 mln zł" - powiedział Klepacki, cytowany w komunikacie.

Inwestycje będą dotyczyły automatyzacji procesów produkcyjnych i zwiększenia skalowalności produkcji, głównie w segmencie Woda i Ciepło oraz Energia Elektryczna, a także rozwoju nowych produktów i usług, zwłaszcza w obszarze rozwiązań dla inteligentnych sieci i OZE. Najważniejszą inwestycją w perspektywie 2021-2022 jest niewątpliwie projekt relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz. Apator przygotowuje się także do roll-outu smart meteringu w Polsce, zarówno pod kątem oferty i mocy produkcyjnych, jak i zapewnienia skutecznego łańcucha dostaw komponentów, wymieniono.

Reklama

"Budujemy takie moce produkcyjne, które umożliwią nam sprostanie zadaniu, jakim jest roll-out inteligentnych liczników energii w Polsce. Szacujemy, że może on dotyczyć wymian ok. 3,5 mln sztuk liczników rocznie. Czekamy na ogłoszenie przetargów, jesteśmy na nie gotowi. Wymiana liczników na tak dużą skalę będzie dla operatorów ogromnym wyzwaniem i przedsięwzięciem logistycznym. Kluczowym elementem, który zamawiający powinni brać pod uwagę, jest wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Grupa Apator ma tu znaczące wieloletnie doświadczenie i zasoby, w które nadal planujemy inwestować" - dodał Klepacki.

W 2020 r. grupa prowadziła działalność bez zakłóceń, w efekcie osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 6% r/r (przy poziomie obrotów wynoszącym 934,5 mln zł) oraz zysk netto na poziomie blisko 63 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 14% r/r, podkreśla Apator.

"Reasumując, w okresie I-IV kw.2020 r. Grupa Apator uzyskała poprawę wyników r/r. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest zauważalny (+56,9 mln zł, co stanowi +6%). Zysk brutto na sprzedaży utrzymał się na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego - mimo spadków cen urządzeń pomiarowych na rynku, wzrostu konkurencji (zwłaszcza w segmencie EE) oraz wyższych kosztów TKW po stronie transportu surowców i materiałów. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na wysokim poziomie 78,3 mln zł, natomiast EBITDA wzrosła r/r o 4%, osiągając poziom 130,9 mln zł. Wynik na działalności finansowej był zdecydowanie (tj. o 6 mln zł) korzystniejszy niż w 2019 r. (efekt różnic kursowych oraz dodatniego wyniku na transakcjach walutowych wyniósł 6,7 mln zł). W efekcie Grupa Apator wypracowała w omawianym okresie zysk netto wyższy o 14% r/r, osiągający poziom 63 mln zł" - czytamy także.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)