"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 534 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 652 mln zł, co łącznie stanowi 1 186 mln zł" - czytamy w raporcie rocznym.

Wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty zawiera również przeliczoną odpowiednią wagą wartość prac objętych listem intencyjnym podpisanym z POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. Podpisanie ostatecznej umowy z POSCO wpłynie na zwiększenie backlogu w związku z uwzględnieniem pełnej wartości tego kontraktu, podano także.

Reklama

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2020 r. miał 616,91 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)