"Wartość zamówień portfela na 2021 rok jest o kilka procent wyższa niż rok temu o tej samej porze. Ta dynamika nie jest obecnie bardzo imponująca. Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to mamy do czynienia z kontynuacją wcześniejszych zjawisk czyli punkt ciężkości przesuwa się lekko do Azji, a w Europie mamy dynamikę głównie z kierunków wschodnich w tym momencie" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

Z największych inwestycji w tym roku spółka wymienia uruchomienie data center w USA.

Reklama

"Jest to nasza inwestycja infrastrukturalna. Budżet tego projektu to jest pomiędzy 15-20 mln USD, ale rozłożone na dwa lata. Dodać należy jeszcze inne nasze inwestycji odtworzeniowe liczone w złotych i będą one na poziomie ubiegłorocznym czyli kilkudziesięciomilionowe" - powiedział wiceprezes.

Spółka nie wyklucza w tym roku akwizycji.

"Jeżeli chodzi o akwizycje, to przyglądamy się rynkowi, różnym ofertom, głównie zagranicznym z Europy. Natomiast konkretnych działań typu due dillgence nie prowadzimy, ale nie wykluczamy akwizycji w kolejnych okresach" - dodał Tarański.

Zarząd Comarchu zamierza wydać rekomendację dotyczącą dywidendy z zysku za ubiegły rok w maju 2021 r.

"W kwestii dywidendy - decyzje będzie podejmować, jak zawsze, walne zgromadzenie akcjonariuszy w czerwcu br. w oparciu o rekomendację zarządu. Ta rekomendacja myślę, że będzie wydana w maju w oparciu o sytuację przedsiębiorstwa, plany inwestycyjne, jakie wtedy będziemy mieli w kolejnych kwartałach. Jest więc za wcześnie jeszcze na konkretne deklaracje" - powiedział Tarański.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)