4 marca br. Mabion informował, że zawarł z mBankiem warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces budowania księgi popytu - w trybie przyspieszonym - w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 430 554 akcji nowej emisji serii U. Wówczas spółka podała, iż przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii U zostaną zawarte przez inwestorów do 12 marca 2021 r.

23 lutego akcjonariusze spółki zdecydowali o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 2 430 554 akcji serii U bez prawa poboru.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)