"22 marca 2021 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę na mocy której postanowił we wniosku do rady nadzorczej TIM S.A. i zwyczajnego walnego zgromadzenia TIM S.A. dotyczącym podziału zysku wypracowanego przez TIM S.A. w 2020 roku uwzględnić wypłatę dywidendy w wysokości 48 838 240 zł brutto, co daje kwotę w wysokości 2,2 zł brutto na 1 akcję, z czego kwota w wysokości 26 639 040 zł brutto, to jest: 1,2 zł brutto na 1 akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku jako zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22 199 200 zł brutto, to jest 1 zł brutto na 1 akcję zarząd TIM S.A. postanowił rekomendować do wypłaty w 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

W listopadzie ub.r. zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku w łącznej wysokości 26 639 040 zł brutto, czyli 1,2 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

W czerwcu 2020 r. akcjonariusze TIM zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,55 mln zł z zysku za 2019 r., wynoszącego 22,71 mln zł, wynika z podjętych uchwał. Kwotę w wysokości 17,16 mln zł przeznaczono na fundusz dywidendowy.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)