Warszawa, 23.03.2021 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - wybuduje w Bełchatowie instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie i maksymalnej mocy 24 MWe i 40 MWt.

Przetarg na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i zbuduj" ruszył 22 grudnia 2020 r., a planowane rozpoczęcie eksploatacji instalacji to II kwartał 2024 roku.

"Inwestycje wpisuje się w projekt sprawiedliwej transformacji kompleksu w Bełchatowie. Będzie ona podstawowym źródłem zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Bełchatowa, bo obecnie podstawowym źródłem ciepła dla miasta są uciepłownione bloki elektrowni Bełchatów, które z czasem będą wykorzystywane w coraz mniejszym stopniu" - powiedział prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak podczas webinaru prezentującego inwestycję.

Według niego, będzie to domknięcie systemu gospodarki odpadami w Bełchatowie.

"To początek kampanii informacyjnej na temat tego projektu, chcemy rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami, mieszkańcami i samorządami, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego projektu" - dodał prezes.

Według planów, ITPOE Bełchatów ma spalać 180 tys. ton odpadów rocznie, pracować minimum 8 tys. godzin rocznie i zatrudnić ok. 50 pracowników. Nominalna moc elektryczna brutto wyniesie minimum 17 MWe (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła) lub 23MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej), a moc cieplna ok. 40 MWt.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)