Zysk operacyjny wyniósł 638,57 mln zł wobec 318,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r. wobec 7 569,66 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w 2020 roku osiągnęły poziom 8,4 mld zł i były wyższe o 0,8 mld zł niż w 2019 roku. Sprzedaż była na lepszym poziomie, niż nasze założenia i prognozy. Wypracowaliśmy na rachunkach ponad 2 mld zł gotówki. Naszym celem w 2020 roku była istotna poprawa rentowności EBIT, która wzrosła z 4,2% do 7,6% Powiększyliśmy także blisko dwukrotnie zysk netto grupy z 229 do 471 mln zł. Chcemy cały czas dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami i być obecnym w indeksie spółek dywidendowych. Szacujemy, że łączny wpływ pandemii na wynik operacyjny grupy wyniósł ponad 33 mln zł. Dotyczył głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku kontraktów i kosztu zakupów środków ochrony osobistej oraz testowania pracowników. Nie zatrzymaliśmy żadnej z budów i naszych usług, a zdecydowana większość naszych projektów budowlanych, deweloperskich i usługowych była realizowana zgodnie z harmonogramem" - napisał prezes Budimeksu Dariusz Blocher w liście dołączonym do raportu.

Budimex zaprezentował pod koniec lutego br. wybrane dane finansowe, z których wynikało, że miał 8 382,24 mln zł skonsolidowanych przychodów netto (rok wcześniej: 7 569,66 mln zł) i 459,47 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. (226,01 mln zł w 2019 r.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 310,54 mln zł wobec 232,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial.

(ISBnews)