Po wejściu na GPW i dokapitalizowaniu biznesu środkami pozyskanymi z giełdy Answer.com nie ma obecnie barier finansowych, które w minionych latach ograniczały dynamikę rozwoju. Temu służyła poprawa i ugruntowanie rentowności, na którą nakierowane były działania spółki w minionym roku.

"Dziś spółka ma inny typ dialogu z bankami, które chętnie współuczestniczą w finansowaniu naszego rozwoju, myślę też, że tak dynamiczny rozwój biznesu, który dziś obserwujemy może spowodować zapotrzebowanie na kapitał, może się ono pojawić najprawdopodobniej w II połowie tego roku" - powiedział Dziaduś w rozmowie z ISBnews.

Według niego, zdobycie finansowania nie powinno nastręczać kłopotów.

"W tym roku tak naprawdę nastąpi przedłużenie tych linii kredytowych, które spółka wykorzystuje, możliwe jest także zwiększenie dotychczasowych limitów bądź pozyskanie ewentualnie nowych linii, jeśli zajdzie taka potrzeba" - wskazał dyrektor.

Dziaduś zwrócił też uwagę, że każdy lockdown, jakkolwiek by nie był dotkliwy dla gospodarki ogółem akurat dla branży e-commerce działa na jej korzyść, o ile nie mamy do czynienia z długotrwałym zubożeniem części społeczeństwa.

"Czasowe zamknięcie sklepów stacjonarnych skutkuje tym, że na naszych witrynach notujemy więcej odwiedzin i więcej zamówień składanych przez kupujących. […] To oznacza, iż po okresie wiosennym można się spodziewać dobrych wyników, niewykluczone, że nawet ponad nasze pierwotne plany na pierwsze miesiące tego roku" - podsumował dyrektor.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2021 r.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)