Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 10,13 mln zł wobec 35,26 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,94 mln zł wobec 231,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 5,54 mln zł wobec 19,18 mln zł rok wcześniej.

"Spółka informuje o zmniejszeniu przychodów oraz zmniejszeniu cen sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego, w ocenie spółki będących wynikiem sytuacji na rynku spowodowanej pandemią" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane 28 kwietnia 2021 r.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 231,98 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)