Zysk operacyjny wyniósł 56,67 mln USD wobec 33,09 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 61,06 mln USD wobec 37,11 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 366,44 mln USD w 2020 r. wobec 1 914,88 mln USD rok wcześniej.

"W dobie pandemii COVID-19 nasze przychody wyniosły ponad 2,3 mld USD- jest to rekordowy poziom spółki, który w porównaniu z rokiem 2019 wzrósł o 24%. Zysk operacyjny grupy osiągnął poziom 56,7 mln USD, a zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 36,5 mln USD, co jest kolejnym rekordowym wynikiem, odzwierciedlającym doskonały wzrost rok do roku o 140%" - napisał dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Serhei Kostevitch w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że wzrost sprzedaży netto w ujęciu rok do roku znalazł odzwierciedlenie we wzroście we wszystkich segmentach geograficznych spółki oraz wszystkich głównych liniach produktowych.

"Produkty, które miały największy wkład, to smartfony, procesory i akcesoria. W smartfonach najbardziej poszukiwane były iPhone'y z serii 12 - najnowsze modele Apple, które okazały się bestsellerem na rynkach, na których jesteśmy głównym dystrybutorem produktów tego producenta. W 2020 r. największy udział w przychodach grupy odnotowano w krajach byłego Związku Radzieckiego (udział 54,5%) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (udział 24,3%). Największym krajem pod względem osiągniętych przychodów w 2020 roku była Rosja. Polska, z przychodami na poziomie 71,2 mln USD w 2020 r., znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów z największym udziałem w przychodach Grupy" - czytamy dalej.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)