Reklama

"Pierwszy kwartał 2021 roku Grupa Impel zakończyła zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 6 578 tys. zł, tj. o 3 034 tys. zł wyższym niż w I kwartale roku ubiegłego. Wpływ na taką sytuację ma zarówno wynik EBIT, jak i poprawa w obszarze działalności finansowej" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,08 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA w I kwartale 2021 roku ukształtował się na poziomie 28,96 mln zł, co oznacza jego wzrost o 2,5% w stosunku do I kwartału 2020 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i dotacji łącznie sięgnęły 558,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 560,04 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I kwartale 2021 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 415 040 tys. zł, co oznacza wzrost o 12 276 tys. zł, tj. o 3% w stosunku do I kwartału 2020 roku. Na taki poziom przychodów wpływ miały waloryzacja kontraktów na skutek zwiększenia płacy minimalnej, a także wzrost zaangażowania w prace na kontraktach usług czystościowych. Segment Industrial Services uzyskał w I kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 80 766 tys. zł, co stanowi ich spadek o 13 551 tys. zł, tj. o 14,4% w stosunku do I kwartału 2020 roku. Spadek wynika z mniejszego zaangażowania prac na projektach światłowodowych oraz rebrandingu. Segment Business Process Outsourcing uzyskał w I kwartale 2021 roku przychody na poziomie 52 216 tys. zł, co oznacza ich spadek o 1 754 tys. zł, tj. o 3,2%. Spadek przychodów w działalności cash handling jest następstwem pandemii. W 2020 roku w tym obszarze działalności było duże zapotrzebowanie na gotówkę, natomiast w analogicznym okresie 2021 roku obrót gotówkowy znacznie obniżył się ze względu na lockdown" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 2,66 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)