Pozostałe 17 mln zł proponuje się przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, podano w komunikacie.

W ub. roku akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali, że zysk netto za 2019 r. w kwocie 17 mln zł zostanie przeznaczony na 1,39 mln zł dywidendy (0,1 zł na akcję) i w pozostałej części (15,61 mln zł) na kapitał zapasowy.

Reklama

Oponeo.pl odnotowało 32,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 25,36 mln zł wobec 17,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)