Zysk operacyjny wyniósł 3,46 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,56 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 85,35 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2021 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała dodatni wynik wynoszący 13,6 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży 3,1 mln zł i zysku netto na poziomie 3,2 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 102,6 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozytywny wpływ na wyniki miała główne sprzedaż usług w ramach kontraktu GSMR. Pomimo trudnych okoliczności związanych z pandemią w I kwartale 2021 roku grupa osiągnęła istotne wzrosty wyniku na każdym poziomie agregacji względem wyników ubiegłorocznych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,59 mln zł wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)