"Szacujemy, że capex w 2021 r. może być niższy niż 6 mld zł wykonane w 2020 r. o ok. 10%. W ujęciu nominalnym wyniesie 5-5,5 mld zł" - powiedział Sudoł podczas telekonferencji.

Zaznaczył, że sytuacja trwającej pandemii może mieć wpływ na wydatki, jednak poziom 5-5,5 mld zł wydaje się niezagrożony.

"Warto zaznaczyć, że w 2022 r. zakładana jest ścieżka wzrostu" - dodał dyrektor.

Przypomniał, że grupa planuje inwestycje w energetykę odnawialną, w tym farmy wiatrowe na morzu, w ciepłownictwo, a także intensyfikację prac nad blokami gazowymi w Dolnej Odrze.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)