Strata operacyjna wyniosła 2,35 mln zł wobec 3,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,69 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,93 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W minionym kwartale najważniejszymi wydarzeniami w rozwoju XTPL były instalacja oraz uruchomienie pierwszej drukarki demonstracyjnej Delta Printing System w laboratorium typu clean-room na Uniwersytecie w Stuttgarcie, oraz osiągnięcie kamieni milowych związanych z trwającymi procesami ewaluacji naszej technologii. W ścisłej współpracy z naszymi kontrahentami, działającymi na zlecenie potencjalnych klientów końcowych, rozwinęliśmy m.in. technologię wydruku ultracienkich linii przewodzących o wysokiej gęstości z zachowaniem zadanych przez klienta mikrometrycznych odstępów między nimi. Przeprowadzony test potwierdził zachowanie przewodności tych struktur bez występowania niepożądanego zjawiska zwarcia. Ponadto, uzyskaliśmy oczekiwany wysoki stopień powtarzalności drukowanych linii przewodzących na warstwie elektrycznej wysokorozdzielczych wyświetlaczy OLED. To rozwiązanie istotnie przybliża nas do sukcesu komercjalizacyjnego w segmencie naprawy defektów produkcyjnych wyświetlaczy OLED nowej generacji. Warto tutaj także dodać, że nasza technologia w segmencie napraw zarówno defektów wyświetlaczy, jak i zaawansowanych układów scalonych pomoże zwiększyć wydajność produkcji u klientów końcowych, co wpłynie na popularyzację nowych produktów" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 2,5 mln zł wobec 3,17 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)