"Naturalnie, w oparciu o wyniki 2020 r. będziemy mogli wypłacać dywidendę i zgodnie z naszą polityką dywidendową to będzie 20 groszy na akcję. Oczywiście, mówimy o dywidendzie rocznej w oparciu o wyniki 2020 r. Jeśli mówimy o przyszłości, to byłoby trochę za wcześnie, żeby dzielić się liczbami, ale płynność, jaka zostanie wytworzona da nam możliwość podjęcia decyzji w późniejszym terminie i mamy tu bardzo duże pole manewru, by mówić optymistycznie o wypłacie dywidend w przyszłości" - powiedział Drozd podczas konferencji prasowej.

Echo miało 122,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 299,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 57,83 mln zł wobec 21,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)