Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 28,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,51 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,72 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2021 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 11 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 12 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowej, które obniżyły się jednak do 10,2 mln zł z 11,5 mln zł. Spadek przychodów był wynikiem dwóch lockdownów, jakie dotknęły grupę kapitałową w pierwszym kwartale bieżącego roku" - czytamy w komentarzu zarządu.

Na koniec I kwartału 2021 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 74,1 tys. m2 i wartości godziwej 518,6 mln zł, podano również.

"W pierwszym kwartale grupa wygenerowała 1,2 mln zł zysku na sprzedaży wobec 2,5 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznych okresie roku poprzedniego. Spadek zysku był odzwierciedleniem spadku przychodów ze sprzedaży, przy niezmienionych kosztach działalności operacyjnej. Rentowność na sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 8,4 %, wobec 15,8 % w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 2,4 mln zł wobec zysku 28,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy udział w zysku na działalności operacyjnej stanowił wynik na nieruchomościach, który wyniósł 2,3 mln zł. [...] Niestety, wprowadzane lockdowny w pierwszym kwartale, nie pozwoliły na osiągnięcie dodatniego wyniku netto. Grupa zanotowała 3,2 mln zł skonsolidowanej straty netto, wobec 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 43,2 ha i szacunkowej wartości rynkowej 162,3 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 8,42 mln zł wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)