Strata operacyjna wyniosła 67,46 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: -79,8 mln zł wobec -36,9 mln zł rok wcześniej.

"Podobnie jak w analogicznym okresie 2020 r. wyniki zostały obciążone negatywnymi różnicami kursowymi. Ich wpływ w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wyniósł minus 63 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec I kw. 2021 r. Grupa Enter Air dysponowała 242 mln zł środków pieniężnych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,99 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 207,15 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki pierwszego kwartału to z jednej strony efekt wciąż trwających ograniczeń związanych z pandemią i dalszym ograniczeniem naszej działalności, a z drugiej intensywnego przygotowania do sezonu letniego. Warto zaznaczyć, że udało nam się w zeszłym roku zrestrukturyzować dużą część kosztów stałych, poprawiając trwale naszą efektywność. Najważniejszym wyzwaniem było obniżenie kosztów leasingu. Włożyliśmy w to dużo pracy, dopasowując wydatki do wolumenu operacji lotniczych. Niestety, efekt oszczędności i restrukturyzacji płatności nie jest widoczny w reżimie raportowania zgodnie z MSR, który w nielogiczny sposób zakłada, że koszty są zawsze stałe i niemożliwe do restrukturyzowania" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

"Okres zimowy, to także tradycyjnie szczyt nakładów na obsługę techniczną, co szczególnie widać przy mniejszej liczbie operacji. Ale są to wydatki, które musimy ponieść, żeby przygotować flotę do latania w lecie. Spodziewamy się, że nakłady inwestycyjne szybko się zwrócą, bo sezon letni zapowiada się na bardzo intensywny. Popyt jest dużo lepszy niż przewidywaliśmy. Ale aby rynek szybko się odrodził, trzeba mu pomóc zapewniając odpowiednie zasoby. Musimy więc pilnie dobrać dwa kolejne samoloty. Patrząc długofalowo, wszystko wskazuje na to, że rynek niebawem wejdzie na swoją normalną ścieżkę wzrostu przekraczając poziomy 2019 roku, gdyż ludzie stęsknieni wakacji, będą chętnie korzystać z powracającej możliwości wyjazdu na zagraniczny urlop" - dodał Polaniecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,88 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Linia przewiozła w Polsce w 2019 r. 2,5 mln pasażerów. Jest notowana na GPW od 2015 roku.

(ISBnews)