Strata operacyjna wyniosła 0,72 mln zł wobec 0,08 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1,64 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kw. 2021 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 2,02 mln zł, z czego 1,52 mln zł to przychody ze sprzedaży produktów, a 0,44 mln zł to dotacje. W raportowanym okresie spółka osiągnęła stratę z działalności operacyjnej -0,72 mln zł i stratę netto -0,69 mln zł. Suma bilansowa na dzień 31 marca 2021 r. wyniosła 22,62 mln zł, z czego po stronie pasywów 73,40% to kapitał własny, a tylko 8,43% stanowi zadłużenie. Pozostałe 15,57% to rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a 2,60% rozliczenia międzyokresowe" - czytamy w raporcie.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)