Zapisy trwały od 24 maja do 8 czerwca 2021 roku. Łączna wartość zapisów na 5-letnie niezabezpieczone obligacje Kruka o stałym oprocentowaniu na poziomie 4% w skali roku wyniosła 97,5 mln zł, a stopa redukcji sięgnęła poziomu 28,2%, zaznaczono.

"Zakończona właśnie emisja obligacji Kruka, ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Mamy ponad 20-letnią udaną historię i doświadczanie w naszej branży, rozpoczęliśmy bardzo dobrze rok i cieszy nas zaufanie, jakim ciągle obdarzają nas inwestorzy. Emisja ta była największą od 5 lat emisją obligacji prospektowych Kruka, dedykowaną właśnie inwestorom indywidualnym. Nasze potrzeby inwestycyjne rosną i widzimy, że zbiega się to z rosnącymi potrzebami inwestowania w obligacje dobrych spółek" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że Kruk jest jedną z najmniej zadłużonych spółek w branży na świecie.

"Mamy miejsce na bilansie i emitując papiery dłużne dywersyfikujemy źródła finansowania Kruka. Posiadając również środki własne chcemy w tym roku znacząco zwiększyć nasze inwestycje w wierzytelności, przede wszystkim w Polsce, ale również w innych krajach naszej obecności operacyjnej. Chcemy być nadal aktywni na rynku obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych i nie wykluczamy kolejnych emisji obligacji" - dodał.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)