"W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów - 4 612 005 [...] co odpowiada 95,84% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów 'za' uchwałą nr 9 - 4 128 005,

- głosów 'przeciw' uchwale nr 9 - 484 000,

- głosów 'wstrzymujących się' - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta większością głosów.

W tym miejscu pełnomocnik Haliny Leśnik oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale nr 9 i wniosła o zaprotokołowanie sprzeciwu. Cezary Waczków oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 9 i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu" - czytamy w podjętych uchwałach.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)