"Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 24 grudnia 2020 roku została wypłacona w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w łącznej wysokości 14 756 412,6 zł, czyli 0,45 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32 792 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C" - czytamy w komunikacie.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 24 582 921 zł, czyli 0,75 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 23 sierpnia 2021 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator 9 sierpnia 2021 roku, podano również.

Reklama

Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32 777 228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)