"Na mocy uchwały, zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło kwotę 27 773 487,9 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, co daje 0,54 zł na jedną akcję spółki (przy wyliczeniu uwzględniono również akcje serii B1 spółki wyemitowane już po dacie uchwały i wydane dotychczasowym akcjonariuszom Private Equity Managers S.A. (PEM) w związku z połączeniem spółki z PEM)" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 17 września, natomiast termin jej wypłaty - na 24 września 2021 r.

"Na dzień dzisiejszy, liczba akcji spółki uprawnionych do dywidendy, w tym przy uwzględnieniu akcji serii B1 spółki wyemitowanych w związku z połączeniem spółki z PEM, wynosi 51 432 385" - czytamy dalej.

MCI Capital odnotowało 126,68 mln zł zysku netto w 2020 r. wobec 113,39 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. Jest notowana na GPW od 2001 r.

(ISBnews)