Projekt farmy BC-Wind Polska należy do OW Offshore - spółki EDPR i Engie.

Był to ostatni z dziewięciu wniosków w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z farmy, które trafiły do regulatora w ramach I etapu wsparcia. Zgodnie z ustawą o wsparciu dla offshore, w I fazie wsparcie przyznawane było w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i mogło objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Warunkiem dla uzyskania wsparcia będzie jeszcze zgoda Komisji Europejskiej.

W następnych latach wsparcie dla kolejnych projektów offshore będzie przyznawane w konkurencyjnych aukcjach.

Wsparcie w I fazie dostało siedem projektów, dla dwóch wniosków na prośbę stron Prezes URE umorzył prowadzone postępowania.

Prawo do pokrycia ujemnego salda dostały wcześniej: Baltic Power, czyli wspólny projekt PKN Orlen i kanadyjskiego Northland Power o mocy 1197 MW; dwa projekty po 720 MW Polenergii i norweskiego Equinora, dwa projekty PGE i duńskiego Ørsteda o mocy 1498 i 1045 MW, oraz projekt BTI niemieckiego RWE o mocy 350 MW. (PAP)

wkr/ je/