W raporcie "Interbank ecosystems in Europe. Accelerated transformation through collaboration" stwierdzono, że od 2014 r. w Europie niemal podwoiła się liczba tzw. interbank ecosystems, czyli kooperacji co najmniej trzech banków, inicjowanych w celu stworzenia nowych produktów i usług.

"Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów z największą liczbą kooperacji między bankami" - czytamy. "W Polsce funkcjonuje 15 kooperacji, większą ich liczbą mogą pochwalić się tylko Włochy" - dodano. Jak oceniło Deloitte, w najbliższym czasie banki będą częściej ze sobą współpracować, głównie po to, by zapobiegać przestępstwom finansowym i umożliwiać dostęp do swojej oferty wszystkim grupom społecznym.

Partner w Deloitte i lider sektora finansowego Przemysław Szczygielski ocenił, że "temat kooperacji między bankami nie wywołuje takich emocji, jak ich współpraca z fintechami lub firmami Big Tech (gigantami technologicznymi - PAP). Jednak to właśnie one zmieniły dynamikę sektora, bo sprawiły, że branża rozwija się szybciej i sprawniej powstają innowacyjne produkty i usługi".

Zdaniem Szczygielskiego w najbliższych latach tzw. interbank ecosystems będą mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji produktów i usług finansowych dostarczanych nie tylko przez banki.

Z raportu Deloitte wynika, że 80 proc. tzw. interbank ecosystems zostało zainicjowanych w celu osiągnięcia synergii kosztowych. Drugim powodem jest chęć stworzenia platform, które spełniają oczekiwania zarówno banków, jak i konsumentów (70 proc.). Na trzecim miejscu wśród czynników zachęcających do współpracy między instytucjami finansowymi znalazło się poszukiwanie nowych źródeł przychodu (30 proc.) - czytamy.

Według autorów opracowania, powodem podejmowania takich współprac może być również zmniejszenie kosztów i ryzyka wynikających z konieczności dostosowania się do zmian w standardach i regulacjach.

Głównym problemem w podejmowaniu współpracy międzybankowej według Deloitte jest nierówny podział korzyści (np. finansowych) wynikających z kooperacji. Jak stwierdzono w raporcie, wśród problemów można wyróżnić także konkurencyjne inicjatywy prowadzone w strukturach poszczególnych instytucji, ograniczenia finansowe oraz brak zaufania pomiędzy partnerami.

Włosi posiadają najwięcej tzw. interbank ecosystems (19). Polska znajduje się na drugim miejscu z 15-oma tego rodzaju współpracami, Portugalia i Belgia natomiast mają ich po 14.

Według partnera w Deloitte Pawła Włodarczyka "oznacza to, że w czterech państwach istnieje 30 proc. wszystkich europejskich tzw. interbank ecosystems".

Ekspert podkreślił, że nierówności wynikają z kilku czynników. "Po pierwsze to stosunek kosztów i dochodów krajowych banków - instytucje finansowe są bardziej lub mniej skłonne do współpracy w celu optymalizacji kosztowej. Po drugie im większa presja regulacyjna, tym większa chęć do działania. Kolejny czynnik to zaangażowanie krajowych związków bankowych" - wyliczał Włodarczyk. Jak wskazał, dysproporcje w liczbie tzw. interbank ecosystems wynikają również z poziomu innowacyjności sektora bankowego.

W globalnym badaniu Deloitte "Digital Banking Maturity 2020" z ub. roku 5 z 13 polskich banków zostało zaliczonych w poczet 31 cyfrowych liderów branży. Najlepiej wypadają w obszarze otwierania rachunków oraz zarządzania kartami i produktami, a najwięcej zaległości mają w zdalnym wsparciu klienta oraz w dostępności dodatkowych usług pozabankowych. Polskie banki zwiększyły swoją przewagę nad światowymi konkurentami w zakresie bankowości internetowej, najszybciej zaś rozwija się bankowość mobilna. (PAP)

mfr/ mk/