Zysk operacyjny wyniósł 32,57 mln zł wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 357,35 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 113,07 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2021 r. spółka miała 16,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 5,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 586,99 mln zł w porównaniu z 179,42 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. Grupa Onde wygenerowała przychody na poziomie 587 mln zł, o 407,6 mln zł i 227% więcej r/r. Znacząco wyższe przychody są przede wszystkim rezultatem: dynamicznej rozbudowy portfela nowych kontraktów, głównie w segmencie budownictwa w segmencie OZE oraz stopniowego zwiększania zaawansowania prac na realizowanych projektach budowlanych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Grupa Onde w I półroczu 2021 r. wygenerowała 83,2% przychodów z działalności w segmencie budownictwa w segmencie OZE - o 245% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Segment budownictwa drogowo-inżynieryjnego był odpowiedzialny za 16,3% przychodów okresu. Udział pozostałej działalności zmniejszył się r/r o 2 pkt proc. i wyniósł 0,5%, podano także.

"Raportowany wynik EBITDA osiągnął [ w I półr. br.] poziom 28 mln zł i był o 17,8 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r., a raportowany EBIT osiągnął poziom 24,7 mln zł. Natomiast wyniki EBITDA oraz EBIT skorygowane o wpływ ww. jednorazowego zdarzenia - czyli wyceny wynagrodzenia w formie akcji przyznanych pracownikom - wyniosły odpowiednio: 56,3 mln zł (wzrost o 46,2 mln zł r/r) i 53,1 mln zł (wzrost o 45,7 mln zł r/r)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 16,02 mln zł wobec 5,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)