Reklama

"Emisja akcji serii S dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii S w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 10,59 zł za jedną akcję serii S" - czytamy w komunikacie.

"Celem emisji akcji nowej emisji jest pozyskanie kapitału na realizację inwestycji rozwojowych związanych z produktami leczniczymi: szczepionką przeciwgruźliczą BCG oraz ONKO BCG, a także - w razie takiej potrzeby - zasilenie kapitału obrotowego spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym. Jednakże priorytetem pozostaje pierwszy cel inwestycyjny" - dodano.

Strategiczne projekty inwestycyjne, które koncentrują się na produktach BCG to utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej oraz utworzenie zakładu produkcyjnego Onko BCG - produktu leczniczego na raka pęcherza moczowego. Środki pozyskane z emisji akcji S pozwolą na zoptymalizowanie struktury finansowej obu wyżej wymienionych projektów, podano także.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)