"Proponujemy skup akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy. Planujemy go przeprowadzić w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, a więc na z góry określonych zasadach, jednakowych dla wszystkich akcjonariuszy. Zyskają oni w ten sposób możliwość częściowego spieniężenia inwestycji w akcje Best po cenie 30 zł za sztukę, tj. nieco wyższej niż obecna wycena rynkowa" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Skup ma objąć do 500 000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji spółki. Proponowana przez Best łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł, podano także.

Reklama

Szczegółowe warunki skupu akcji Best zaprezentuje po podjęciu stosownych uchwał w tej sprawie przez NWZ, które zwołane jest na 26 listopada br.

"Naszą intencją jest, aby przeprowadzić i rozliczyć skup akcji jeszcze w tym roku. Nie wykluczamy podobnych transakcji w kolejnych latach" - dodał Borusowski.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)